Forschungsschwerpunkte || Bilimsel Çalışma Alanları

Deutsch als Zweit- und Fremdsprache İkinci ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimi
 • Zweit- und Fremdsprachenerwerb
 • Methodik und Didaktik des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache
 • Wissenschaftssprache Deutsch
 • Situation des Faches in Deutschland und in der Türkei
 • İkinci ve yabancı dil öğrenimi
 • İkinci ve yabancı dil olarak Almanca öğretimin yöntemleri ve didaktiği
 • Bilim dili olarak Almanca
 • Almanca eğitimin Almanya ve Türkiye’deki durumu 
Sprach- und Kulturvergleich  Dil ve Kültür Karşılaştırması
 • Kontrastive Linguistik
 • Vergleichende Wissen­schaftssprache
 • Interkulturelle Kommunikation
 • Interkulturelles Lernen
 • Karşılaştırmalı dil bilimi
 • Karşılaştırmalı bilim dili
 • Kültürlerarası iletişim
 • Kültür­ler­arası eğitim
Migration, Sprache und Integration  Göç, dil ve uyum 
 • Sprachliche Variationen der (Re-) Migration
 • Verhältnis von Migration, Sprache, Bildung und Integration
 • Mehrsprachigkeit
 • (Geriye) göç durumunda dilsel değişimler
 • Göç, dil, eğitim ve uyum bağlantısı
 • Çok dillilik