Lehrveranstaltungen || Verilen Dersler

SoSe 2014 || 2014 Bahar Dönemi

  Übersetzungswissenschaft II Çeviri II
  (2 Kurse à 3 SWS) (2 ders, haftada 3er saat)
 

Namık Kemal Universität Tekirdağ,

Institut für Deutsche Sprache und Literatur

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

     

WiSe 2013 & SoSe 2014 || 2013 Güz Dönemi & 2014 Bahar Dönemi

  Allgemeine Sprachwissenschaft I / II Genel Dilbilim I / II
  (2 Kurse à 3 SWS) (2 ders, haftada 3er saat)
 

Namık Kemal Universität Tekirdağ,

Institut für Deutsche Sprache und Literatur

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

   

 

SoSe 2013 & WiSe 2013 & SoSe 2014 || 2013 Bahar Dönemi & 2013 Güz Dönemi & 2014 Bahar Dönemi

  Hörverstehen und Sprachkompetenz Deutsch I / II Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I / II
  (2 Kurse à 5 SWS) (2 ders, haftada 5er saat)
 

Namık Kemal Universität Tekirdağ,

Institut für Deutsche Sprache und Literatur

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

     

SoSe 2013 & WiSe 2013 || 2013 Bahar Dönemi & 2013 Güz Dönemi 

  Vorbereitungskurs Deutsch I / II (Sprachniveau: A1-A2 / A2-B1)

Hazırlık Almanca I / II (dil seviyesi: A1-A2/ A2-B1) 

  (2 Kurse à 10 SWS) (2 ders, haftada 10ar saat) 
 

Namık Kemal Universität Tekirdağ,

Institut für Deutsche Sprache und Literatur

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

     

WiSe 2011 || 2011 Güz Dönemi

  Türkisch I für Nichtphilologen  Filolog olmayanlar için Türkçe I Dersi 
  (2 Kurse à 2 SWS) (2 ders, haftada 2şer saat)
 

LMU München,

Sprachenzentrum

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, 

Dil Merkezi

     

WiSe 2011 & SoSe 2012 || 2011 Güz Dönemi & 2012 Bahar Dönemi

  Studienvorbereitungskurs Deutsch für ausländische Programm­stu­den­ten an der LMU München; Sprachniveau C1, B1  Uluslararası programlara katılan yabancı öğrencilere yönelik Al­man­­ya’da Üniversite Öğrenimi Hazırlığı ve Almanca Dersi; dil seviyesi: C1, B1 
  (insg. je 74 UE) (toplam 74er saat)
 

LMU München,

Internationaler Universitätsclub München (IUCM)

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Münih Uluslararası Üni­ver­si­te Ku­lü­bü (IUCM)

     

SoSe 2011 & WiSe 2011 || 2011 Bahar Dönemi & 2011 Güz Dönemi 

  Türkisch II für Mediziner  Tıp öğrencileri için Türkçe II Dersi 
  (insg. je 24 UE) (toplam 24er saat)
 

LMU München,

Sprachenzentrum

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Dil Merkezi

     

SoSe 2011 || 2011 Bahar Dönemi

  Sommersprachkurs Deutsch für ausländische Programmstudenten an der LMU Mün­chen; Sprachniveau A2  Uluslararası programlara katılan yabancı öğrencilere yönelik Al­man­ca Dersi; dil seviyesi: A2
  (insg. 85 UE) (toplam 85 saat)
 

LMU München,

Internationaler Universitätsclub München (IUCM)

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Münih Uluslararası Üni­ver­si­te Ku­lü­bü (IUCM) 

     

WiSe 2010 & WiSe 2011 || 2010 Güz Dönemi & 2011 Güz Dönemi 

  Semesterbegleitender Deutschkurs für ausländische Programm­stu­den­ten an der LMU München; Sprachniveau B1, A1  Uluslararası programlara katılan yabancı öğrencilere yönelik Al­man­ca Dersi; dil seviyesi: B1, A1 
  (je 4 SWS)  (haftada 4er saat)
 

LMU München,

Internationaler Universitätsclub München (IUCM)

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Münih Uluslararası Üni­ver­si­te Ku­lü­bü (IUCM)

     

WiSe 2010 & SoSe 2011 & WiSe 2011 || 2010 Güz Dönemi & 2011 Bahar Dönemi & 2011 Güz Dönemi

  Kompetenzen im Türkischen  Türkçe’de Dil Yeteneği Dersi 
  (je 2 SWS) (haftada 2şer saat)
 

LMU München,

Institut für den Nahen und Mittleren Osten

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Türkoloji Anabilim Dalı

     

WiSe 2010 & SoSe 2011 & WiSe 2011 || 2010 Güz Dönemi & 2011 Bahar Dönemi & 2011 Güz Dönemi

  Aufbaukurs Türkisch I/II (= Türkisch III/IV)  İlerlemiş Türkçe I/II Dersi (= Türkçe III/IV) 
  (je 2 SWS) (haftada 2şer saat)
 

LMU München,

Institut für den Nahen und Mittleren Osten

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Türkoloji Anabilim Dalı

     

WiSe 2009 & SoSe 2012 || 2009 Güz Dönemi & 2012 Bahar Dönemi

  Orientierungskurs für ausländische Programstudenten an der LMU München  Uluslararası programlara katılan yabancı öğrencilere yönelik Reh­ber­lik Dersi 
  (insg. je 32 UE) (toplam 32şer saat)
 

LMU München,

Internationaler Universitätsclub München (IUCM)

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Münih Uluslararası Üni­ver­si­te Ku­lü­bü (IUCM)

     

WiSe 2008 & SoSe 2009 || 2008 Güz Dönemi & 2009 Bahar Dönemi

  Übersetzung Türkisch / Deutsch Almanca-Türkçe/Türkçe-Almanca çeviri dersi 
  (je 2 SWS) (haftada 2şer saat)
 

LMU München,

Institut für den Nahen und Mittleren Osten

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Türkoloji Anabilim Dalı  

     

WiSe 2008 & SoSe 2009 || 2008 Güz Dönemi & 2009 Bahar Dönemi

  Begleitkurs zu Türkisch I / II      Türkçe I/II Yardımcı Dersi 
  (je 2 SWS)             (haftada 2şer saat)
 

LMU München,

Institut für den Nahen und Mittleren Osten

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Türkoloji Anabilim Dalı

     

WiSe 2008 || 2008 Güz Dönemi

  Vorbereitung auf die Zwischenprüfung – Sprachwissenschaftli­cher Teil  Lisans Sınavına Hazırlık Dilbilim Dersi 
  (2 SWS) (haftada 2şer saat)
 

LMU München,

Institut für Deutsch als Fremdsprache

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi,

Yabancı Dil olarak Al­man­ca Öğretimi Bölümü