Ausbildung || Eğitim Bilgileri

2008-2012  

Promotion im Fach Deutsch als Fremdsprache / Ludwig-Maximilians-Universität München / Abschluss: Dr. phil. 

("magna cum laude")

Yabancı Dil olarak Almanca Eğitimi alanında doktora / Münih Ludwig Maximilan Üniversitesi (Almanya) / "büyük onur" derecesi ile mezuniyet (Dr. phil.

Dissertation: Grundlagen der Kontrastiven Linguistik in Theorie und Praxis (veröffentlicht im Stauffenburg Verlag, 2012).

Weitere Informationen finden Sie hier

 

 

Doktora tezi: Teoride ve Uygulamada Karşılaştırmalı Dilbilimin Temel Prensipleri (2012 yılında Stauffenburg yayınevinde yayımlanmıştır).

Ayrıntılar için buraya bakınız.

 

2006-2008  

Studium in den Fächern Deutsch als Fremdsprache (Hauptfach), Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Turkologie (Nebenfächer) / Ludwig-Maximilians-Universität München / Abschluss mit Magister Artium („sehr gut“).

Yabancı Dil olarak Almanca Eğitimi (ana dal), Yeni Alman Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı (yan dallar) alanlarında Lisans-Yüksek Lisans öğrenimi / Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (Almanya) / "çok iyi" derecesi ile mezuniyet (M.A.

Magisterarbeit: Deutsch als Fremdsprache in der Türkei – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unter besonderer Berücksichtigung aktueller Probleme sowie diesbezüglicher zukünftiger Desiderata im Bereich von Lehre und Forschung.

 

Yüksek Lisans tezi: Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi – Geçmişi, Şimdiki Zamanı ve Geleceği. Üniversite Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Buna İlişkin Öneriler